Thông tin người bán


<h2><strong>Hướng dẫn mua hàng</strong></h2> <p><strong>Chú ý: CNT không bán hàng trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng liên lạc với nhà bán.</strong></p> <h2><strong>Xem thông tin người bán</strong></h2> <p><strong>- Khi dùng máy tính</strong></p> <p><strong><br /><img src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/4bae00384d2fb7f9826ae77e5aef72f92.jpg" alt="" width="600" height="325" /></strong></p> <p> </p> <p><strong>- Khi dùng điện thoai</strong></p> <p><strong><img src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/4bae00384d2fb7f9826ae77e5aef72f90.jpg" alt="" width="316" height="552" /><img src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/4bae00384d2fb7f9826ae77e5aef72f91.jpg" alt="" width="317" height="557" /></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <h2><strong>Hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất</strong></h2> <p><strong>hotline: 01232.66.66.50</strong></p>

Góp ý