Ẩn tin khi đã bán hoặc mua được sản phẩm

<p>(Bạn nên ẩn tin sau khi đã mua bán xong để không nhận những cuộc điện thoại không mong muốn)<p>

<p><strong>Bước 1: Bấm vào "Quản lý"</strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/696fdf2173e1fbc3a16b40182f0e60470.jpg" alt="" width="600" height="69" /></strong></p> <p><strong>Bước 2: Bấm vào "Đang bán"<br /><br /></strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/442c815581dc5590a5ea8f40bf7227b70.jpg" alt="" width="600" height="154" /></strong></p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>Bước 3: Chọn tin muốn ẩn</strong></p> <p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://chonhatrang.vn/static/uploads/images/fix/559cb27cd23d162889fdf1cf184e9ca90.jpg" alt="" width="600" height="591" /></strong></p> <p> </p>

Góp ý